Avtal med SFPO om EBBA

CJJ Marine Tech AB är idag glada att tillsammans med SFPO ingå avtal om att tillhandahålla EBBA för medlemmar anslutna till SFPO. I och med detta ges SFPO medlemmar möjlighet att hantera egenkontroll och underhåll som krävs i regler för nationell sjöfart (TSFS 2017:26).