Införandet av TSFS 2017:26

Nu börjar Transportstyrelsen kontrollera de fartyg vars certifikat går ut och sedan ersätts med certifikat med obegränsad giltighetstid.

Varje certifierat fartyg får ett besök innan de nya certifikaten lämnas ut. Tanken med detta är att säkerställa en acceptabel nivå på det systematiska sjösäkerhetsarbetet ombord.

Tillsynen sker som auditering, vilket innebär att stickprov på fartygets krav testas för att kontrollera att kravet är omhändertaget.

Återkoppling från branschen visar att Transportstyrelsen lägger fokus på att riskanalysarbetet är påbörjat och att resultat från detta kan redovisas. Transportstyrelsen vill också se bevis för att rederierna kan påvisa att underhållet sköts på ett trovärdigt sätt.

Vi kommer att bevaka utvecklingen och hålla våra kunder informerade.