31 mars sista datum för registrering i EKAN

Glöm inte bort att registrera i EKAN senast 31 mars

Fartyg med längd över 5 meter och som används i yrkesverksamhet ska vara registrerade i EKAN senast den 31 mars.

Det som ska registreras är verksamhetens typ, fartygsuppgifter och hur fartyget är godkänt.