Ny fartygskategori (5-15 meter) i Ebba

Ny fartygskategori (5-15 meter) i Ebba

Efter önskemål från flera av våra kunder har vi nu skapat en egen kategori fartyg 5-15 meter. Syftet är att göra det enklare och att ha färre aktiviteter att hantera.

Fartygskategorin syftar till fartyg med längd mellan 5-15 meter och som bedriver verksamhet i ett kustnära farvatten. Öppna, halvdäckade fartyg där besättningen inte bor ombord.

Det är fortfarande möjligt att lägga till aktiviteter som behöver anpassas till det egna fartyget och alla andra funktioner är som vanligt.