Transportstyrelsen förlänger giltighet av certifikat på grund av Covid-19

För att säkra behovet av sjötransporter och för att undvika att svenska fartyg inte kan bedriva sjöfart har Transportstyrelsen den 31 mars beslutat att fartygs certifikat, vars giltighet förfaller under perioden 1 april till 1 september 2020, fortsatt ska vara giltiga. Detta kräver inget beslut eller ansökan till Transportstyrelsen.

Beslutet omfattar också torrsättning, och besiktning av utrustning som till exempel livräddningsutrustning.

Fartygsägare och redare uppmanas att säkerställa att fartygen blir certifierade under perioden för att fortsatt kunna bedriva sjöfart.

För mer infomation se transportstyrelsen.se/sv/sjofart

Kontakt för tillsyn via e-post; sjofartstillsyn@transportstyrelsen.se