Införandet av TSFS 2017:26

Nu börjar Transportstyrelsen kontrollera de fartyg vars certifikat går ut och sedan ersätts med certifikat med obegränsad giltighetstid. Varje certifierat fartyg får ett besök innan de nya certifikaten lämnas ut. Tanken med detta är att säkerställa en acceptabel nivå på det systematiska sjösäkerhetsarbetet ombord. Tillsynen sker som auditering, vilket innebär att stickprov på fartygets krav … Fortsätt läsa Införandet av TSFS 2017:26