Vi har resurser för beräkning, ritningar och dokumentation.

Exempel på vad vi erbjuder:

  • Stabilitetsdokumentation
  • Underhållssystem
  • Specifikationer
  • Generalarrangemang
  • Brand- och säkerhetsplaner
  • Utrymningsplaner
  • Tillgänglighetsanpassning
  • Inventering av fartygsutrustning
  • Dimensionering
  • 360 graders fotografering för dokumentation