Vi utför verifikation, besiktning och kontroll.

Vi hjälper redare, ägare eller varv att visa att fartyg och verksamheter uppfyller ställda krav. Det kan ske genom riskanalys, uppfyllnad av regelverk eller genom empiriska metoder.

Vi erbjuder besiktning vid uthyrning, olycka, inköp, ombyggnad eller nybyggnation för att dokumentera status eller redovisa kravuppfyllnad.