Vi är tre delägare med lång och bred erfarenhet. Vi finns i Kalmar, Kungälv, Öckerö.
Vi har ett brett kontaktnät inom branschen.

Jan Borgman
Delägare, sjöingenjör
Yrkeserfarenhet från olika befattningar i maskin på varierande typer av tonnage. Rederiinspektör, nybyggnadskontrollant, Fartygsinspektör vid Sjöfartsinspektionen, Överinspektör vid Sjöfartsinspektionen & Transportstyrelsen, Teknisk expert vid Transportstyrelsen, deltagare vid framtagandet av de nya nationella reglerna samt delprojektledare för det nya tillsynssystemet för nationellt tonnage
Mobil +46 (0)70 964 10 60
Christer Ingelsten
Delägare, civilingenjör
Yrkeserfarenhet som handläggare, Fartygsinspektör och Överinspektör vid Sjöfartsinspektionen och som Överinspektör vid Transportstyrelsen. Teknikledare, design- och systemavdelningen, Fartygskonstruktioner AB, FKAB
LinkedIn
Mobil +46 (0)70 265 46 94
2016-03-02-urban-1633Joakim Heimdahl

Delägare, civilingenjör
Yrkeserfarenhet som handläggare, fartygsinspektör och Överinspektör vid Sjöfartsinspektionen och Transportstyrelsen. Universitetsadjunkt Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet Kalmar

LinkedIn
Mobil +46 (0)70 481 66 05

Läs gärna några av våra referenser

Våra referenser