Systematiskt Sjösäkerhetsarbete, underhållssystem eller Miljöeffektivisering?

Vi hjälper dig att ta fram de system som krävs av till exempel myndigheter för att du ska kunna bedriva verksamhet. Vi har utvecklat ett eget underhållssystem (EBBA) för att bedriva verksamhetens egenkontroll.

Vi kan vara ditt ombud för att rapportera egenkontroll till Transportstyrelsen (EKAN).

Vi kan bidra till att förbättra verksamheten och uppnå ökad delaktighet och effektivitet eller nöjdare resenärer! Vi skapar struktur och arbetssätt för att lära och förbättra.

Exempel på vad vi kan hjälpa till med är dokumentation, underhållssystem, revisioner, operativa kontroller och övningar.