Vi ger stöd vid nybyggnad, ombyggnad, flaggbyte eller start av ny verksamhet.

Vi kan ta fram, driva och genomföra fartygsprojekt. Vi är din partner på varv, företräder dig i diskussioner med myndigheter eller konstruktörer, för att uppfylla verksamhetens behov. Vår kunskap är att följa upp specifikationer, ritningar och regler på allt från tankfartyg, fiskefartyg, passagerarfartyg, torrlastare till arbetsbåtar. Inget uppdrag är för litet!