Transportstyrelsen förlänger giltighet av certifikat på grund av Covid-19

För att säkra behovet av sjötransporter och för att undvika att svenska fartyg inte kan bedriva sjöfart har Transportstyrelsen den 31 mars beslutat att fartygs certifikat, vars giltighet förfaller under perioden 1 april till 1 september 2020, fortsatt ska vara giltiga. Detta kräver inget beslut eller ansökan till Transportstyrelsen. Beslutet omfattar också torrsättning, och besiktning … Fortsätt läsa Transportstyrelsen förlänger giltighet av certifikat på grund av Covid-19

Ny fartygskategori (5-15 meter) i Ebba

Ny fartygskategori (5-15 meter) i Ebba Efter önskemål från flera av våra kunder har vi nu skapat en egen kategori fartyg 5-15 meter. Syftet är att göra det enklare och att ha färre aktiviteter att hantera. Fartygskategorin syftar till fartyg med längd mellan 5-15 meter och som bedriver verksamhet i ett kustnära farvatten. Öppna, halvdäckade … Fortsätt läsa Ny fartygskategori (5-15 meter) i Ebba

Införandet av TSFS 2017:26

Nu börjar Transportstyrelsen kontrollera de fartyg vars certifikat går ut och sedan ersätts med certifikat med obegränsad giltighetstid. Varje certifierat fartyg får ett besök innan de nya certifikaten lämnas ut. Tanken med detta är att säkerställa en acceptabel nivå på det systematiska sjösäkerhetsarbetet ombord. Tillsynen sker som auditering, vilket innebär att stickprov på fartygets krav … Fortsätt läsa Införandet av TSFS 2017:26